Bloodfortynnende medisin.png

Aktuelt

3000 nordmenn får blodpropp i hjernen hvert år som følge av hjerteflimmer

25% av blodpropp i hjernen skyldes atrieflimmer og omlag 3000 nordmenn rammes av blodpropp i hjernen hvert år som følge av hjerteflimmer. Skadene kan variere mye, men inkluderer lammelse, tale, syn, hukommelse og i verste fall død.