Medical treatment 1.png

Aktuelt

Medisinsk behandling av artrieflimmer

Det viktigste er vurdere behovet for blodfortynnende behandling, eller såkalt AK-behandling