Hjerte_PSH_OPsituation (1200x628).png

Aktuelt

Ablasjonsbehandling reduserer risiko for død og forverring av hjertesykdom hos pasienter som både har nedsatt pumpekraft i hjertet og atrieflimmer

Behandling av atrieflimmer med ablasjon/varmebehandling hos pasienter med nedsatt hjertepumpefunksjon medfører forbedret overlevelse og færre innleggelser med forverret hjertesvikt sammenlignet med standardbehandling.