Åreforkalkning.jpg

Aktuelt

Avgjørende å sette i verk tiltak tidlig: Nå kan du teste deg om du er i risikosonen for åreforkalkning

En halv million nordmenn lever med åreforkalkning. Åreforkalkning er langt den største årsaken til hjerte-karsykdommer og er den hyppigste dødsårsaken i Norge. - Ikke vent til symptomene utvikler seg med å gjøre noe med åreforkalkningen.