Lege mølholm.png

Aktuelt

Medicinsk behandling af atrieflimren

Principielt kan man vælge to strategier for medicinsk behandling. Den ene strategi kaldes for “frekvenskontrol og den anden strategi kaldes for “rytmekontrol”.