Bestill gratis videokonsultasjon

Hjertesenter Mølholm tilbyr gratis videokonsultasjon for deg som vurderer å bli operert hos oss. Vi vil diskutere den best mulige behandlingen for deg. Bestill en time, så vil vi sette opp tid med deg og overlege Peter Steen Hansen.

Peter Steen Hansen har utført mer enn 5000 ablasjonsprosedyrer, og mange norske flimmerpasienter og pasienter med andre hjerterytmeproblemer reiser til Hjertecenter Mølholm for å få utført operasjon.

En samtale ansikt til ansikt mellom lege og pasient vil ofte gi et større utbytte enn telefon og epostdialog som lett kommer til kort i pasientkommunikasjonen. Kroppsspråk og ansiktsmimikk er en viktig del av kommunikasjonen og det får du ikke gjennom tradisjonell telefonsamtale eller gjennom maildialog.

Vi kan i mange tilfeller gi samme trygge og gode oppfølging gjennom videokonsultasjonen, som i en fysisk konsultasjon.

I en videokonsultasjon kan både legen og pasienten enkelt stille oppfølgingsspørsmål. De ikke-verbale aspektene, som er så viktig for god kommunikasjon og relasjonsbygging mellom lege og pasient, kommer også frem. Og pasientene kan sitte hjemme, på jobb, eller på hytta og snakke med behandleren sin på video, sier Peter Steen Hansen. Det krever kun at man har en smart-mobil eller PC.

Brukervennlig og sikkert

Hjertecenter Mølholm bruker videoløsningen til det norske videokonferanseselskapet Confrere som har stor suksess med sin videoløsning for leger og pasienter.

Dersom du ønsker en videokonsultasjon kontakter du hjertesekretærene på hjerte@molholm.dk og ber om tid til en videokonsultasjon med Dr. Peter Steen Hansen. Du kan også legge igjen en melding via dette kontaktskjemaet eller kontakt oss på vår chat.

Når det avtalte tidspunkt nærmer seg mottar du en SMS fra Peter Steen Hansen med lenke som du klikker på for å åpne opp videokonferansen. Videokonferansen skjer på nettleseren på din smarttelefon, nettbrett eller datamaskin. Du trenger derfor ikke laste ned noen app.

Når du snakker med Peter Steen Hansen, opprettes det en sikker, kryptert forbindelse mellom dere, slik at videosamtalen oppfyller kravene i Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten (Normen). At videosamtalen er kryptert ende til ende, betyr at det er kun deg og den du snakker med, som har mulighet til å se og høre hva dere snakker om. Svært forenklet kan vi si at krypteringen gjør at dere snakker deres helt eget, hemmelige unike røverspråk med hverandre, slik at det er umulig for utenforstående å dekode videosamtalen når den sendes gjennom nettet.