Når bør man vurdere.png

Aktuelt

Når bør man vurdere ablasjonsbehandling («brenning»/«frysing») for atrieflimmer?

Hvem som skal få tilbud om ablasjonsbehandling for atrieflimmer er opp til spesialistene å vurdere. Det betyr at vurderingen må skje i samarbeid mellom deg og en hjertespesialist (en «kardiolog»).