alkohol og ar.png

Aktuelt

Ny kunnskap om alkohol og atrieflimmer

De siste årene har det dukket opp flere nye studier som viser sammenhengen mellom alkohol og atrieflimmer. Det har i mange år vært enighet om at det finnes en sammenheng mellom høyt alkoholforbruk og atrieflimmer og at et stort inntak om gangen — rus — øker risikoen for atrieflimmer.